A Budai-hegység sétaútjairól

A Kerékpáros topikban felmerült ez a téma, és úgy vélem, hozzászólásaim kivonatolásával hasznot hajtok a bicikliző nagyközönségnek. Beszélgetőpartnerem iránti tapintatból kivágok néhány hozzászólást, amelyek az ő félreértéseit taglalják.


Entuziaszt *** 2006.07.25 18:05:14 (134225)
[Kit véd a Normafa murvás sétaútjára kihelyezett új kerékpározást tiltó tábla?]

Nemo *** 2006.07.25 23:46:28 (134230)
Azok a normafai murvautak hivatalosan parkerdőben létesített sétautak. Olyanok, mint a Glück Frigyes út az Árpád-kilátó alatt, vagy a mecseki Misina-tető alatt körbekanyargó babakocsis murvautak. Vagy akár a Városliget és a Margitsziget gyalogútjai. A mecsekire jó régen kirakták már a "ne itt biciklizz" táblát, mert a babakocsisok és a nehezen mozgó gyalogosok csak ilyen kis lejtésű utakon tudnak fölmenni a nagy népi kilátóba. Ugyanez lehet a helyzet a Normafán is. Kiszáll az ember a huszonvalahányas buszból, és a libegő felé igyekszik. Persze kezében lángos, mellette két gyerek vagy ugrándozó szobakutya. A kerékpárosoknak, görkorisoknak pedig ott van a betonút, amelyet hivatalosan le is zártak a kocsiforgalom elől.

Mértéket kell tartanunk, és másokat is élni hagynunk, ha azt akarjuk, hogy minket is békével odaeresszenek, ahová hivatalosan mennünk szabad. Minek az a normafai murvaút a sok sétálóval, ha a szomszédban ott van a hasonlóan kakukkos és szépen kanyargó aszfalt? Aki magánjelleggel terepezni akar, menjen valami kőbányába vagy más elhagyatott helyre, ne a városhoz legközelebbi parkerdőt nyúzza. Tavasszal is majdnem elütött két lendületes srác a Tündér-szikla alatt (ilyen terepen), miközben lihegve tolom vala a gépet a libegőtől.

Hogy mit érdemel az a bűnös, aki oda biciklivel (sétasebességnél gyorsabban) behajt? Az ilyen a kerékpáros-társadalom szemetje, Istentől és embertől elrugaszkodott ámokfutó gonosztevő, felelősségben felnőni nem tudó emberutánzat! Köpedelmet, közmegvetést, szurokba és tollba hempergetést, vagy inkább azt, hogy egy apuka határozott csípőmozdulattal fellökje úgy, hogy átesik a dombortérképen és bukfencezve halad a Harang-völgyön a másik huszonvalahányas busz végállomásáig.

És hogyan fogják meg? Talán ha lesz időm, egy kamerával és egy adó-vevővel kiülök oda, és kérek egy-két rendőrkocsit a közelbe meg a távolba. Az analóg felvételek tudtommal még bizonyító erejűek, lényegében tettenérést eszközölnek. Hogy a büntetési tétel micsoda, azt nem tudom, de pár tízezer forintnál nemigen lehet több. Akkor inkább már eléjüklépek a murvaúton, aztán széttárom a kezem.

És én kerékpáros vagyok, autóm sincsen, gyalogolni pedig nem szeretek.

Előzmény: Entuziaszt (134225)

Entuziaszt *** 2006.07.27 00:37:07 (134347)
[Vitázó hangon szólt a normafai helyzetről és a Harang-völgybe való lelökésről. Jelezte, hogy csak egyfelől van tiltó tábla.]

Előzmény: Butch Cassidy (134278)

Entuziaszt *** 2006.07.27 18:49:03 (134390)
[Újra megkérdezte: Ki ellenőrzi a tilalom betartását, és mi a büntetés? Vagy csak le akarja magát fedni az erdészet arra az esetre, ha baleset történik?]
Előzmény: Butch Cassidy (134353)

Nemo *** 2006.07.27 22:53:18 (134396)
Kedves Entuziaszt!

"Ki ellenorzi? Mi jar erte?"

[...]

Az erdőtörvény szerint (81.§. (2) bek.) "Az erdőterületen kerékpározni és lovagolni, motorral, illetőleg gépkocsival közlekedni csak az arra kijelölt úton szabad." [1]

[1] Ez a törvényhely 2013-ban enyhébbre változott.

A 103.§ (1) bek. szól az erdővédelmi bírságról: "Amennyiben az erdő látogatója az erdő védelmére, a haszonvételek gyakorlására, valamint az erdő látogatására vonatkozó, e törvényben megállapított előírásokat megszegi, az erdészeti hatóság határozata alapján erdővédelmi bírságot köteles a külön jogszabályban meghatározott számlára a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül befizetni. Az erdővédelmi bírság legkisebb mértéke kétezer forint, legnagyobb mértéke ötvenezer forint." Ez nyilván nem foglalja magában automatikusan az esetleges ellopott vagy elpusztított gyopárok, unkák stb. eszmei értékét.

És végül az ellenőrzésről: "90.§ Az erdőgazdálkodó az e törvényben, valamint a külön jogszabályokban foglaltak szerint gondoskodik az erdő őrzéséről.

91.§ Az erdő őrzésével megbízott erdészeti szakszemélyzet tagjának szolgálati területén, amennyiben egyébként megfelel a külön jogszabályban írt egyéb feltételeknek, jogosult
a) azt a személyt, aki az erdőterületen tartózkodik és az erdő védelmére vonatkozó rendelkezéseket megszegi, a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenység és a tulajdon biztonságát veszélyezteti, személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és az erdőterület elhagyására felszólítani;
b) az erdőterületen tartózkodó személyt a birtokában lévő vagy az általa szállított, erdőgazdálkodásból vagy erdészeti szállításból eredő erdészeti termék származásának igazolására felszólítani, igazolás hiányában pedig a terméket – elismervény ellenében – visszatartani;
c) szabálysértés vagy bűncselekmény alapos gyanúja esetén a személyt személyazonosságának igazolására felszólítani, illetőleg a személyazonosság megállapítását követően az illetékes hatóságnál eljárást kezdeményezni;
d) egyenruhát, valamint szál és marok szolgálati lőfegyvert viselni;
e) a vagyonőröket a külön jogszabály alapján egyébként megillető intézkedések megtételére
."

A vagyonőr jogairól hirtelenjében csak a következő linket találtam: 1998. évi IV. törvény a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (...): http://www.szvmszk.hu/node/1

Ebben van egy ilyen részlet:

15. § (3) A személy- és vagyonőr arányos mérvű kényszerítő testi erő alkalmazásával
a) (...)
b) a védett létesítménybe, területre való jogosulatlan belépést megakadályozhatja, a jogosulatlanul bent tartózkodót onnan eltávolíthatja;

(5) A személy- és vagyonőr a feladata ellátása során vegyi eszközt (gázsprayt), gumibotot, őrkutyát, valamint – az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint – lőfegyvert, gáz- és riasztófegyvert tarthat magánál és azokat csak jogos védelmi helyzetben, illetve végszükség esetén alkalmazhatja.

Az alcím szerint 2006. június 1-jétől ez már nem hatályos, de valami nyilván meg fog maradni belőle. Az már az erdőtörvényből világos, hogy a természetőr gyanú esetén igazoltathat, rendőrt hívhat, és az igazoltatás után vígan fel is jelenthet. Ez bizony széles jogkör.

És ilyen emberrel én már találkoztam is. A szigorúan védett ócsai turjános TVT-en gyűrűzte a madarakat egy gyerektáborban, és ránkkérdezett, hogy miben segíthet. (Ez egy udvariasabb formája annak, hogy "Kotródj innen.") Meg hogy láttuk-e a "belépés csak engedéllyel" táblát. Mielőtt kinyöghettem volna, hogy három hete beszéltem az őt foglalkoztató nemzeti parki igazgatóság illetékesével, aki szóban megadta a belépési engedélyt a fényképező célú, gyűjtésmentes nézelődéshez, és az engedély írásban való megadását azzal hárította el, hogy hivatkozzam csak őrá – tehát mielőtt ezt mind elmondhattam volna, egy kihívó megjegyzésünkön (amely az ő autójáról szólt) már föl is mérgelődött, úgyhogy ránkripakodott a sármányok mellől, hogy akár meg is bírságolhatna. (Pedig hat-nyolc méterrel mentünk túl a mondott táblán, és az egész tábor ott nyüzsgött körülöttünk.) És hogy bizony ő akár autóval is bemehet mindenhová.

Mivel neki volt igaza, visszavonulót fújtam. Elköszöntünk, s azóta sem jártunk az ócsai turjános TVT-en.

Megjegyzés az "erdei termékekről": Személyes szükségletre az általam ismert szabályok szerint 2 kiló gomba leszedése meg van engedve. Eladásra külön engedéllyel legfeljebb 5 kiló. A közelmúltban tiltólistára tettek néhány igen ritka, gyakorlati szempontból jelentéktelen gombafajt. Az ízletes vargánya vagy a sárga rókagomba nincs köztük. Más kérdés az, ha valaki szigorúan védett területen szedne ilyeneket: ott a terület jellege miatt ezek sem szedhetők. Sőt ha jól értem a rendelkezéseket, egy szúnyogot sem volna szabad ott agyoncsapni.

Előzmény: Entuziaszt (134390)

Entuziaszt *** 2006.07.27 23:07:56 (134397)
[Megköszönte a forrásanyag idézését. Vajon a gyakorlatban büntetnek-e, különösen ha csak egyfelől van kitéve tábla?]

Előzmény: Nemo (134396)

Nemo *** 2006.07.27 23:51:34 (134398)
Én még nem hallottam olyanról, hogy valakit egyszerű erdei kerékpározásért megbírságoltak volna. Sőt többször találkoztam dzsipes természetőrrel olyan erdészeti murvaúton, amelyen nem volt kinn kerékpáros jelzés, és semmit nem szólt. Én akkor legtöbbször csomagokkal voltam, néha toltam. Meglehet, hogy ha bütykös gumival és málha nélkül lát, akkor szól. A "kerékpárral behajtani tilos" tábla a KRESZ része, és a KRESZ (amennyire emlékezetem terjed, volt is erről e topikban nagy találgatás) csak közúton érvényes. Erdészeti magánúton az erdészet szabályai a mérvadók, erről is sokat beszéltünk. A belépéssel a kerekes tkp. ráutaló magatartással belemegy egy szóbeli szerződésbe, mellyel elfogadja a kitett szabályzatot. Hogy ez a szabályzat mennyiben törvényes, arról már volt sok vita itt is, főként azzal kapcsolatban, hogy kizárhatja-e teljesen saját felelősségét az erdészet a benn bekövetkezett balesetekért. Érzésem szerint nem: ha felróható módon ütik el benn a kerékpárost, ugyanúgy beperelhetők, mint ha egy gyárudvaron történt volna az eset.

Az egyoldali behajtani tilos tábla a Normafához hasonló városias erdőterületen azt nyomatékosíthatja, hogy itt aztán végképp nem akarnak kerékpárost látni. Az erdőtörvény is elég volna, de azt nem ismerik annyian, ahányan az illető táblát. (Van ilyen pl. a Gerecsében: a tardosi kőbánya bejáratánál több "behajtani tilos" tábla piroslik az erdőszélen, egy nagy rét peremén.) Az, hogy egyoldali, módot ad némi kibúvóra: "Én, kérem, nem hallottam még az erdőtörvényről, és különben is, a másik oldalról jövök." De akiben van némi jóérzés, az nem hajt rá kerékpárral erre a vattacukros-kutyás sétaútra, hanem leszáll és szépen tolja.

Előzmény: Entuziaszt (134397)


Kivonat a Teljesítménytúra című topicból

nyomdász *** 2006.10.18 23:33:40 (71858)

[Egy új törvény az extrém sportokra nézve megszorította a sürgősségi ellátás ingyenességét. Megkérdezte, hogy a teljesítménytúra extrém sport-e.]

(budai-)H.G. *** 2006.10.19 00:28:24 (71861)
A BEAC Maxi montival teljesítve extrém-e ?

Inkább fogalmazzunk úgy hogy szabálysértés, ugyanis a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén csak a közutakat és a kerékpározásra kijelölt utakat szabad kerékpározás céljából igénybe venni, a Csóványosra pedig pl. tudomásom szerint nem vezet kijelölt kerékpárút (sem közút). Megoldás lehet erre, hogy a kerékpárosok ezeken a részeken gyalogosként közlekednek és tolják a kerékpárt. :o)
Előzmény: nyomdász (71858)

Nemo *** 2006.10.19 02:15:01 (71863)
Sziasztok!

Én találtam egy kibúvót az erdőtörvényben:

Erdőterület igénybevétele

65.§ Az erdőterület igénybevételének minősül: (...) d) az erdőterület termelésből való kivonásával nem járó, de annak rendeltetésszerű használatát időlegesen vagy tartósan akadályozó létesítmény elhelyezése vagy tevékenység gyakorlása - ide nem értve a vadaskert, illetőleg a vadaspark fenntartását -, így különösen: villamos vezeték, gázvezeték, távközlő- vagy más közművezeték, sí- és egyéb sportpálya létesítése és fenntartása (a továbbiakban együtt: rendeltetésszerű használatot akadályozó igénybevétel).

66.§ (1) Az erdőterület igénybevételéhez - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - az erdészeti hatóság előzetes engedélye szükséges. Az erdőterület[et] kizárólag az engedélyben meghatározott célra lehet igénybe venni.
(...)
[(3) Az erdőterület honvédelmi célra történő igénybevételét (...)]

67.§ (1) Az erdőterület igénybevételéhez adott hozzájárulást az erdészeti hatóság az erdőterület csökkenésével, illetve az erdő rendeltetésszerű használatának akadályozásával járó kedvezőtlen környezeti változások megszüntetése vagy mérséklése érdekében feltételekhez kötheti.
(2) (...)
(3) Az erdőterület tervezett igénybevételéhez - kérelemre - az erdészeti hatóság - az érintett szakhatóságok bevonásával - elvi hozzájárulást adhat. Ez esetben a kérelemnek nem feltétele az erdőterületre vonatkozó tulajdon vagy más jogcímen fennálló rendelkezési jog igazolása.

Azt hiszem, a kerékpáros teljesítménytúrák szervezői éppen ebbe a részbe csimpaszkodnak. Más kérdés, ha a helyszínen harckocsizó erdészek erről az engedélyről általánosságban nem tudnak, és ilyen alapon érdesen megszólítják a sötétben betonon hajladozó biciklistát, amint velem is történt a BEAC Maxi kellős közepén, Sikáros körül. Mikor megadtam a főszervező telefonszámát, és hogy valószínűleg a Hűvösvölgyben tartózkodik, úgy néztek rám, mint a véres rongyra. És ez az erdész éppen a terület felelős vezetője volt, saját nyilatkozata szerint.

Előzmény: (budai-)H.G. (71861)