8. nap: VII. 23. (k) 830 - 2145
Csorbató - Poprád - Késmárk - Szepesbéla - Podolin - Ólubló - Kövesfalva
95,8 km

Videó: Poprádi-medence, Késmárk
Útifilm: Csorbatótól Ólublóig

Poprád

Késmárk

Zrínyi Ilona

Thököly Imre

Alexander Ignác

Kezdetleges Röntgen-készülék (Alexander Béla)

Az induktor

A katódsugárcső

Neves turistaelődök

Szepesbéla

Busóc

Podolin

Gnézda

Ólubló

Kövesfalva