Tantestületi kirándulás
Sümeg, 2012. augusztus 23-24.