Dunakeszi tőzegláp
Tüntetés az Auchan és a dunakeszi önkormányzat természetkárosító szándéka ellen,
2009. december 12.

A tüntetés indokáról a tozegto.freeweb.hu (azóta már megszűnt) címen lehet tájékozódni, (*) ezért itt csak röviden írom le a legfontosabb tudnivalókat. Ahol Budapest IV. kerülete összeér Dunakeszivel, ott csillog még egy-két természetes állapotúnak tekinthető vízfoltocska, gyerekkori csatangolásaim és tutajozásaim színhelyeinek utolsó hírmondója. A többi hasonló lápot és természetes patakmedret 1988 és 2009 között behányták törmelékkel, és most lakótelep, ipari park, jobb esetben pedig kavicsos talajú nyárfaerdő található a helyükön. Amiről most beszélek, az is hasonló sorsra jutott volna, ha a helyi természetvédelem civil erői meg nem mozdulnak a védelmében. Mert az Auchan nevű áruházlánc a dunakeszi lerakatának bővítését éppen e láp rovására képzelte el.

(*) Kriska György tanár úr jóvoltából a tőzegtó története és kálváriája részletesen olvasható az ő szakmai honlapján: http://kriska.web.elte.hu/dunakeszi-lap

Mivel a lápokat a törvény önmagukban védi, az önkormányzat és a természetvédelmi hatóság különféle mondvacsinált okokból érvénytelenítette a terület lápként való besorolását: elfogult volt a felmérést készítő Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága (mert a civilek számára előzőleg ugyanők mérték fel a lápot), illetve az ezután megbízott Bükki Nemzeti Park Igazgatósága által készített felmérésen nem szerepeltek GPS-koordináták.

Ekkor új szakértőt fogadtak, aki aztán "igazolta," hogy ott láp nincs. Ezután a területet belterületbe vonták, és kis híján kiadták rá az építési engedélyt. További hatósági fellebbezésnek nem volt helye, így csak a peres megoldás hagyott valami reménységet. A cél: kiharcolni, hogy eljárási hibák miatt új eljárást tűzzenek ki. A tüntetés szervezői hamis tanúzásért feljelentették a legutóbb említett szakértőt, aki szerintük a szomszédos szántóból és bokros területről vett mintát: mintavételező gödreit a terepen ők még megtalálták, bár utóbb valaki behányatta őket. És ezek a munkagödrök nem ugyanott voltak, ahol a leadott felmérési anyagban szerepeltek.

Az egyik távcsövön látszik a láp,
a másikon viszont csak egy húszezres bankó.

Egy újabb fejlemény: az Auchan ugyan látszólag elállt a terület beépítésétől, de mégis hívott egy talajmechanikai vizsgálatok végzésére való fúróautót, hogy kipuhatolja: a lápon keresztül lehet-e vezetni a vele szomszédos, jelenleg már szennycsatornaként szolgáló Óceán-árkot. A terepjáró azonban nem tudott behatolni a láp belsejébe, így dolgavégezetlenül hazatért.

A tüntetésen elhangzott a legfrissebb hír: a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa egy harmadik szakértő segítségével megállapította, hogy a láp létezik, és hogy az eddigi eljárásban bizony voltak hibák. Úgy látszik, ezzel a természet és a józan ész együttes erővel visszaverte a pénz és a hivatal támadását.

A láp közelről. Vigyázat, magánterület!