Újpesti ártéri erdő - Palotai-sziget
fotóalbum, 2007. január 7.

A leendő yachtkikötő az Északi összekötő hídról nézve. A lápos öböl százötven éve egy valódi szigetet választott el a szárazföldtől (a Palotai-szigetet); mostanra teljesen feltöltődött. Ezen a végén nagyvízkor befolyik a Duna. A jobb oldali partfal az ezredforduló után épült.

Az erdő csücskét letermelték. A polgármester egyebek között így nyilatkozott: "Odvas fák voltak" - mintha nem erdőt irtottak volna, csak néhány fát vágtak volna ki. Az arra járók morogtak, és joggal: érzik, hogy ez csak a kezdet. A kirándulók kitiltása, tömeges szemetelés és még rosszabbak is várhatók ezután.

Egy tábla szerint a parti sétányon autózni tilos, és minden lehetséges módon el is sáncolták. Kerékpározni szabad, de aki dél felé tart, az számítson arra, hogy a Nép-sziget (ma már félsziget) déli csúcsára ér ki, ahonnan több emeletnyi lépcsőjárással tud csak kiszabadulni - a Duna Plaza mögé, ahol a Marina part nevű luxuslakótelep szélső házai épülnek.

Leereszkedtem a rámpán. Egy apa és gyerekei szintén letolták biciklijeiket, hogy megnézzék a kotróhajót.

Ilyen fákat irtottak ki: a környék legjobb gévagombázó-helye ez.

Betongyűrű, egy régi csápos kút maradványa, melyet a szennyvíztisztító megépülte után felhagytak. Még ma is föl lehet rá mászni, de a házikót már berácsozták.

Az ösvény itt felkaptat a töltésre. Ezen a helyen találtak halva pár éve egy fiatalembert: valami sötét kábítószerügyi leszámolás lehetett. Ha valaki tudja hírhez kapcsolni, írhat nekem levelet.

A szennyvíztisztító tömbjének egy ledózerolt és sorsára hagyott része. Régebben alacsonyabban feküdt, és a kerítésen kívüli részén csökött nyárfák tengődtek. A vidék legnépszerűbb kábelégető-helye volt ez. Innen jobbra fordultam.

Vízműház, sátánista firkákkal. Az előtérben az árvízi védekezésből megmaradt homokzsákok kibelezett tetemei hevernek halomban.

Visszatekintve az Északi összekötő felé egy markológépet pillantottam meg a lenti sűrűben.

A ??? gyár elhagyott tömbje (2007 márciusában lebontották)

A túloldalán a Baumax építőanyag-áruház

A Duna sor régi házai

Zsilipszerűség a Tímár utca végén

Földút észak felé. Ezen tanultam meg tizenkét évesen, hogy a kerékpár nem csupán aszfaltra való. Ma szemétlerakónak használják, mert azóta igencsak feljavult a minősége. Jobbra a Vízművek sporttelepe található, ahonnan régebben vérszomjas kutyák jártak ki, de a réseket bebetonlapozták.

A földút egy kanyarral letér a gátról, és a szennyvíztisztító északi szélén ismét a Duna felé tart. Rettenetesen szemetes és gazos a környék. Ez itt három madáretető szotyolával, szalonnával.

A balkanyar után jobbra (észak felé) lecsúsztam a gátról, és bevettem magam az igazi őserdőbe egy felhagyott szekérúton, melyen gyalog is nehéz járás esik a törmelékbuckák miatt. Ez a tó alkotja az észak felé nyíló öböl déli végét; viszonylagos nyíltságát azért tudta megőrizni, mert a Vízművek hulladékvize (régebben) rendszeresen táplálta.

Leereszkedtem a puha iszapba, hogy közelképet készítsek a kifolyóról.

A gát partfala a túloldalon, és egy újabb kifolyó. Annak idején erre a helyre terveztük a sok "bunkerunk" egyikét.

Ezt a erdőt nem szabad "kitisztítani;" a Duna eltávolítja a saját maga által bemosott úszó szemetet, míg ha autóutakat nyitnak és feltöltik a terepet, akkor szemétteleppé válik a vidék. Derce Tamás polgármester pedig elhallgatta, hogy a korhadt, odvas fák álltukban és fektükban is létfontosságúak a helyi életközösség szempontjából: ezeket rágják a hangyák, pondrók, egysejtű gombák; belőlük alakul ki a következő nemzedék tápláléka.

Némi bozótharc árán eljutottam egy a töltéshez, amellyel valamikor a XX. század folyamán a parthoz kapcsolták a Palotai-sziget itteni északi nyúlványát. Kölyökkorunkban többször is jártunk erre, akkor még jobb állapotban volt. Ma egy méternél is alacsonyabb, és sűrűn benőtték a fűzfák / égerfák. Az átereszül szolgáló betoncső még látszik.

Egy pillantás jobbra, a gátra, amelyet pár éve megtisztítottak a gaztól és a parti erdőt is megritkították.

Észak felé a nádas és a letarolt sarjerdő mögött kirajzolódik egy nagyfeszültségű távvezeték.

A töltésen balra fordultam. Lábam alá csúszott a egy jobban kiemelkedő szigetrész. Közepes vízálláskor ezt egy csatornaféle vágja ketté a Dunával párhuzamosan.

Ősfa. Ne bántsd az erdőt!

Hajdani kerítéspózna vagy micsoda

Gyerekként - felelőtlenül és életünkkel játszva - kilátónak használtuk az ilyen oszlopokat. Persze már akkor sem másztunk föl teljesen, csak a betontalapzat fölötti vaspálcák feléig.

Odafönn tízezer voltos nagyfeszültség perceg, s elég egy szélroham, hogy az eljegesedett vagy meggyöngült vezeték elszakadjon, és estében megelektromozza az oszlop vasvázát. Olyankor a rajta kapaszkodó szerencsétlen flótásnak még üvölteni sincs ideje: szenes roncsként zuhan negyven métert, és mire megtalálják, a kutyák már lerágták a húst az arcáról. (Ez csakugyan ijesztgetés volt, de hasonló eset valóban történt egy távoli ismerősömmel - a kutyák nélkül.)

Kiszáradt gévagombák. Ez a faj fiatalon levesbe és rántani is alkalmas. Előtte jól ki kell főzni sós vízben.

Árvízi hordalék egy kiszáradt csatorna alján

Esőház romjai

A tűzrakóhely

Kaszálórét

A parti út maradványa

Fahalál

Éppen egy szekérútra dőlt rá.

Vízmű-létesítmény

Ismét a gáton

Várakozó uszályok

Valamelyik ezredforduló körüli nagy árvízkor ez volt Újpest Achilles-sarka. A híradó naponta mutatta, hogyan buzog át a Duna-víz a régi, elhanyagolt töltés alatt; a közelben lévő szennyvíztisztító szerencsére megmenekült. Mivel nem tudták másképp megerősíteni a gátat, az egész terepet törmelékkel töltötték fel, a vízművek ide eső tárgyait meg elbontották.

A rendezésnek áldozatul esett egy ősrégi, rácsos ablakú, hengeres téglatorony is, benne egy nagy tartállyal, a mélybe vezető vaslépcsővel, ... tonnás teherbírású vasgerendával. Erről loptam le azt a vastáblát, amely lelakkozott állapotban az 1990-es kisirtási táborozáson a csoportkép közepéről mosolyog: "Függő teher alatt tartózkodni tilos és életveszélyes!" Mostanra már csak ez a kép maradt a házból, pedig én még 1920 körüli véséseket is láttam a téglákon. - Már korábban lebontották a hengerházhoz ragasztott alépítményt, melyben valami elektromos berendezés roncsai hevertek; bejáratán lengyel nyelvű figyelmeztető tábla (emlékezetből idézem): "Wyłączaj maszyny biegnącze luzem!" Azaz magyarul, ha jól értem: "A gépet üresjáratban kapcsold ki!"

Elosontam egy hatályát vesztett tiltó tábla mellett a megmaradt vízműterület szomszédságában, és fölmásztam egy dombocskára. Egy másik biciklista ugyanerre csámborgott. A domb tövében, nyárfaerdőben egy valahai betonfal málladozik; hogy medenceféle lehetett-e vagy valami hangárt övezett, azt csak találgatni tudom.

Visszatértem az erdőbe, és a nagy útról letérve közvetlenül a part mellett északnak tartottam. Gyakran elöntött, sásos zugocska ez, gyerekkorom egyik legvarázslatosabb helye. Ide úsztunk be egyszer nagyvíz idején, amikor még nem volt ilyen magas az erdő, csak a sáslevelek hullámzottak hívogatón a homokpadokon.

Mellőztem a kb. húszéves kavicskotrásból származó ötméteres kupacot, melyet lassan visszahódít a növényvilág.

Uszályok dangubáltak itt is.

Vízparti szalonnasütés nyomai... olykor az Északi Összekötőről egész tűzfüzér látszik.

A Kevélyek vonulata a túlparton

A palotai-szigeti régi öbölbe ma csak a vízművek ipari vize folyik bele, és egy csekély erecskén át ömlik a Dunába. Ennek torkolatában valami halódó ipari lerakat található, ahol hajóroncsokat tárolnak.

Ez a régi konzervdoboz is csak a lángvágóra vár.

Komolyabb időkben még védték a benti roncsokat; mára a kerítés a földig hajlott.

Egy ponton és egy kishajó vezetőfülkéje

Az erecske medre a kishídról nézve. Tíz éve ezen személyautóval is át lehetett hajtani.

A Tungsram-strand kisbejárata. Pár éve bezárták, alighanem azért, mert a laza gáton át befolyt ide a Duna, és mindent elszennyezett.

A puszta medencéket huligánok firkálgatják.

A strand mellett található a kishajó kikötője. (A Rómaifürdőhöz lehet átkelni.) Ezek a sétahajók már jó ideje nem mozdulnak.

Egy állóhajó, melyen a gazda jólelkűen körbevezetett engem és egy arra vetődő debreceni férfit.

Egykori villamossínek a Váci út és a Kálvin János utca sarka közelében.