10. nap: VIII. 4.
Mecsek – Bonyhád
41 km.

Reggelre az eső valamelyest mérséklődött, térdem állapota tűrhetővé javult, így nyugatnak tartva megmásztam a 682 méteres csúcsot, ahol egy ötemeletes geodéziai betontorony áll, belsejében tótágast álló benyomott felirattal: "Állami földmérés, 1984. Megrongálni tilos!" Bizony, a hasonló hengertornyok közül ez a fiatalabbak közé tartozik: a lemezajtókat hamar fölfeszítették a kilátásra vágyó turisták (bocsánatos bűn), és a vaslétrákat szétvandálkodták az előző cél ellen dolgozó huligánok (akkor ez még nem volt a szurkolótáborok kemény magjának dicsekvő bemutatkozása). De kívül is hordott két feliratot a betoncső, az elsőt a puszta falán: "Lokátor nem! Bazsarózsa igen!", és a másikat a Greenpeace plakátján: "Amint az utolsó fát kivágtuk, az utolsó halat kifogtuk és az utolsó folyót is megmérgeztük, rájövünk majd, hogy a pénz nem ehető." A tetőkorláton nemzetiszín zászló lobogott, csattogott a szélben.

A nevezetes lokátorügy óta eltelt idő tartós győzelmet sejtet: a minisztérium és a NATO visszavonulót fújt, s az új köztársasági elnök is nekifeszült a környezetvédelem ügyének. A környéken pedig valóságos új mondakör alakult ki az eseményekből: Püspökszentlászlón találtam egypár nyomtatott illetve fénymásolt összefoglalót a történtekről; a Nők Lapjából vett részlet a természetvédelmi tények mellett visszaemlékezéseket is tartalmazott azokról a helybeliekről, köztük idős asszonyokról, akik meleg étellel tartották a lelket a magukat fához láncoltató aktivistákban vagy az odafenn silbakoló természetbarátokban. De az őrzők figyelme is kihagyott néha: elvetemült alakok idén januárban vasrudakkal átdöfték a csúcson álló fák törzsét, hogy elszáradásuk után ki lehessen őket vágni. Erre el lehet mondani Husz Jánossal: O, sancta simplicitas, azaz szent együgyűség! Némelyek szerint a tettesek helikopterrel odaszállított kiskatonák voltak. A márévári múzeumőr odáig ment, hogy a tervezett, deklaráltan természetvédelmi okú útlezárást (Pécsváradtól a kisújbányai elágazásig) is a katonai érdekcsoportok ügyeskedésének tulajdonította: először az autókat tiltják ki, aztán elkerítik a Zengőt, és mindenkit letartóztatnak, aki odamerészkedik. Amikor ezzel megvannak, elindulnak a láncfűrészekkel és a dózerekkel. Ha ez némiképp túlérzékeny képzelődés is, mindenképpen van annyi igazsága, hogy a magas polcon ülők sosem tanúsítottak kellő megbecsülést a természet iránt, mivel az nem közvetlenül nekik hozott hasznot, hanem hosszú távon, a társadalom egészének.

A Zengővár derékig érő falromját lefényképezve azonnal nekiláttam a tegnapinál mivel sem kíméletesebb térdgyakorlatnak: a kék csúcsjelzésen való lebocsátkozásnak nyugati irányban. Többször is vert helyzetbe jutottam a felázott agyagon, és a fenékkel földet éréstől csak az mentett meg, hogy a degeszre pakolt málhára bátran rákönyökölhettem esés közben. Máskor a kerékpár egyszerűen kidőlt a kezemből, kormányával a sárba. Magát kínálta a párhuzam minden idők államkormányaival: azokat is minden jöttment végigfogdossa, aztán mikor telirakta a markát, a földre hajítja. Mégis mindig lesz újabb fajankó, aki fölrángatja a sárból, és az egész kezdődik elölről.

Püspökszentlászlóra szemergő esőben, déltájban értem fel. Ez a falu a török alatt kihalt, de németek betelepítésével feltámasztották. Hasonló dolog mostanság is történt: a falubeliek Hosszúheténybe költöztek, s a házakat városiak vették meg üdülőnek. A faluvédő egyesület a nyolcvanas évektől kezdve visszafordította a romlást, kicsinosította a köztereket és rendbehozta a megvásárolt házakat. A tagok közös munkával kőszórással megjavították az idevezető földutat, padokat helyeztek el, stb. Megszépült a falu közepén a harangláb környéke is. A jezsuiták lelkigyakorlatos házat létesítettek itt, neves előadókkal képezik és építik az odalátogató híveket. Előtte számos autót láttam, de lehet, hogy egy részük a szomszédos panzióba jött, melybe kisebb-nagyobb macikat várnak különféle programokra, hagyományos és reformételek mellé.

A falu végén, a volt iskolában a Bazsarózsa kulcsosház üzemel, udvarán jó néhány kocsi parkolt éppen. Szemben Esterházy Pál László pécsi püspök kastélya, aki az így álcázott kolostorban tartotta fenn a kalapos király által feloszlatott pálos rendet 1797-ben. Van ott egy kápolnácska is, kisded arborétummal; ennek meglátogatását barátságosabb időre halasztottam. Csupán némi vizet fakasztottam a Hetyey-forrásból (a vízcső elzárójának elfordításával), készítettem pár fotót, és újra tolni kezdtem, ezúttal fölfelé. Az ösvény felső végénél, azazhogy a keresztező betonútnál a kilépést időszakosan tiltó tábla ácsorgott, de ezúttal nem a régi világ tette oda, hanem a honvédség. Éleslövészetkor tehát a turista fölgyalogolhat a sárga jelzésen az erdészeti útig, s ott visszafordulásra kényszerül. Ugyanígy járnak a biciklisták is, mert a Mecsek-atlasz ezt a meredek, sáros zergecsapást a rájuk utaló emblémával is ellátta.

A sarat úgy-ahogy le tudtam vakarni az abroncsokról, de az időjárási viszonyok anélkül is rohamosan fogyasztották a fékgumikat. Szüntelenül szakadó hideg esőben sikerült előrenyomulnom a kisújbányai elágazásig, s az apró pavilon (bezárt büfé vagy ilyesmi) láttán azonnal el is rendeltem az ebédet. Ugyancsak eldöntöttem, hogy nem merészkedem többé terepre, hanem megmaradok az aszfalton. Ahogy teljesen elkopott fékpofákkal a Márévár alatti kulcsosházhoz értem, az eresz alól gyerekcsapat visongott felém: "Kaja! Kaja!" A velük lévő cserkészek sem tudták, nyitva van-e a vár, ezért megindultam a keskeny, meredek aszfaltcsíkon hömpölygő csermellyel szembe.

A vár nyitva volt, olyannyira, hogy két család társaságában hallgathattam történetének részleteit. A függőleges aknából oldalirányú vágatok futnak a ciszternáig, a kapu alá és másfelé. Belsejében kiállítás a rómaiaktól fogva a török időkig, amikor a vár – valószínűleg lőporrobbanás következtében – romba dőlt. A feltárás és a régészeti kutatás állandóan folyik, ahogy éppen van rá pénz. Az emeleten természetrajzi tárlók sorakoznak kisebb-nagyobb preparátumokkal (a lepkétől a sasig), valamint az errefelé előkerült kövületekkel (az ammonitáktól a mamutzápfogig).

A múzeumőr szerint a vár a leendő zengői lokátor védőterületére fog esni, ezért éveken belül be kell majd zárni. Aki azonban Pesten él, tudja, hogy ez lehetetlen, éspedig nem azért, mert azok odafenn megkomolyodtak vagy kinyílt a szemük, hanem mert félnek az egyszer már felkorbácsolt népharagtól, amelyet hasztalan igyekeztek az ellenzék aknamunkájaként gyűlöletessé tenni. Ennyiben maradtunk, és visszatoltam bicajomat a kulcsosházhoz. Ott fékbetétet cseréltem, beszélgettem egy sort az egyik cserkészlegénnyel (ő országúton nyomja a pedált, és túlvan a felavatáson is: egy kamion menetszele belelökte az árokba), a Vár-völgy alján csokit vettem, majd nekieredtem a bonyhádi országútnak.

A hátralévő szakaszon a nyálkás csöpögés lassan abbamaradt, levehettem az esőkabátot. Két kaland marad emlékezetes innen: először egy civil ruhás rendőr, aki igazolványát elővillantva lépett oda hozzánk, mikor éppen egy félrecsúszott kocsit igyekeztünk kitolni az árokból. Bemutatkozását ("Rendőrség") először úgy értettem: "Pisiltek?" (Ami azt illeti, nagyon erőlködtünk, de nem sikerült a dolog.) Aztán egy olasz kisbuszos, aki felajánlotta, hogy elvisz. Szabadkoztam, főleg alváspolitikai és kilométertani okokból. Váltig erősítgette, hogy nem akar semmi rosszat, hogy "non pederasta, uomo normale", és én egy alkalmasan eszembe jutó szóval megerősítettem, hogy ő egy "galantuomo" (udvarias ember) – aztán elköszöntünk.

Bonyhád (németül Bonnhard) előtt az árokból fölszedtem annyi sárgabarackot (a szél verte le), amit ötszáz forintért kellett volna megvennem a mostaninál fukarabb időjárásban. A városban bevásároltam másnapra: egy helyi asztalos szerint az autósok pimaszabbak, mint Pesten, de a gyalogos "gyűjtögetők" is elvisznek mindent, ami nincs lebetonozva – és égve hagyott villogómra mutatott. Úgy látszik, én szerencsés napokat fogtam ki, mormogtam, és továbbgurultam Mórágy felé, ahol sátrat akartam verni. Az eső viszont újból eleredt, és az elhanyagolt, jó ideje kétségbeesetten sikongató hátsóagyam mostanra annyira beragadt, hogy szégyelltem tovább erőltetni a menetet. Kinéztem magamnak egy benőtt agyaghordóhelyet az Alsóbörzsöny nevű városrész után, és a keserves felhőszakadás közepén sátrat vertem egy viszonylag vízszintesre vájt teraszon, a meredek agyagpart tövében. Ez volt a túra legpocsékabb szálláshelye: valami időről időre puffant egyet a távolban, de olyan hangja volt, mintha a negyven méterre lévő úton csapták volna be egy autó ajtaját, hogy aztán rámtörjenek a fedezékemben. Szerencsére a sátor nem ázott be, csupán nagyon sáros lett, és az eső is elállt másnap délre.