Erdei iskola (7. b)
Nagybörzsöny, 2005. május 30. – június 3.

Egy nehéz, de nagyszívű osztállyal, sok élménnyel gazdagodva és néhány krízishelyzetet megoldva töltöttünk el öt napot a Börzsöny nyugati peremén lévő táborokban (Ifjúsági tábor, ill. az ev. egyház "Reménység háza" nevű tábora). A jelentősebb programok: az első napon a falu nevezetességeit fűztük fel, a másodikon kisvasutaztunk és számháborúztunk, a harmadikat egyetlen nagy túra töltötte ki. A negyedik napon költözködtünk és túráztunk ill. a táborban sportoltunk, végül az ötödiken tájházat néztünk és hazautaztunk.

1. nap

Lakatlan ház

Búcsúzás a kísérőktől

A Szent István-templom

Présházak között

A Butella kocsma

2. nap

Indul a kisvasút

A csúcsfordító

Nagyirtás, csúszóhinta

Déli vetélkedő
a tegnap látottakból

A számháború határszalagjai

Indul a csata!

A támadók győztek...

Díjeső a szobaszemlék nyerteseinek

3. nap

A Hosszú-völgy gázlói

A Kereszt-völgy
(a régi vasút nyomai)

A Vasedény-kulcsosház

A János-forrás

A beomlott Vadász-kút
(a fatörzsek alatt)

A Kammerhof alatt

Zsófi néni is feljutott!

Nagy-Hideg-hegy felé

A turistaház teraszán

Csalános ereszkedő (P+)

Görgeteges ereszkedő

Kilátás a Nyugati-Börzsöny bércsorára

Behatolunk a telepítésbe

Itt sűrű a növényzet

A túloldali drótot kivágták

Bányapuszta

A Katalin-forrás

A Börzsöny-patak völgyében

Rálátás a nyugati bércre a másik irányból is

Sárkányölő Szent György

Tizenöt kilométerrel gazdagabban

Este fölmásztam a Hegyes-oromra.
Ez igen gazos volt, úttalan utakon vergődtem vissza.

Éjszaka még volt egy incidens: két fiút a szomszéd tábor egy ötödikes (!) lánytagja áthívott a saját szobájába, beszélgetni. A tanárok azonban tettenérték őket, és mindkét részen fegyelmező intézkedés fog történni.

4. nap

Ebédlőnk, egyben
evangélikus istentiszteleti
és közösségi helyiség

Kis túra (9 km) a Hosszú-bércen

Kisirtáspuszta

Szívókút

Ismét otthon

Esti zenés műsor

5. nap

Aláírások emlékbe

Sorverseny: gránátvetés

Oldozkodás

Utolsó, bújj előre!

Labdatáncoltatás

Egyensúlyozás

Lovacskázás

Kötélhúzás

A tájházban

Tehenes magánháznál

Átugrálás a patakon

A végére maradt egy újabb sajnálatos esemény. Vácon átszálltunk egy olyan vonatra, amely a vasutas útmutatása szerint "Rákospalotán is megáll." A tervezett leszálláskor nyomogattuk is az ajtónyitót, de nem működött. A másik oldalon: semmi hatás. Az elöl lévők előrerohantak egy fél kocsit, az ajtó ott kinyílt, a gyerekek elkezdtek leugrálni. Mielőtt azonban az osztály fele leszállt volna, a vonat lassan elindult, a leugrálók már tántorogva értek földet. Mikor már a második gyereket láttam gurulni a peronon, feldühödtem, és leszállás után az ismét lefékezett vonat elejére rohantam. Lihegve, de tisztességes szavakkal vontam felelősségre a vezetőt, akinek szavaiból a legtöbb útszéli kifejezést itt kihagyom.


Tisztelt uram, azért jöttem ide, mert maga miatt majdnem baleset történt!
... Na figyeljen ide. Tudja maga, hogy ez egy szerelvényvonat?
Nem, és az mi?
Nem elég, hogy maga teljesen analfabéta, fogalma sincs arról, milyen vonatra szállt, de még van pofája idejönni és ilyen hangnemben nekemtámadni! Maguknak nem lett volna szabad ezen a vonaton utazni! Ez egy szerelvényvonat, nincs is meghirdetve a menetrendben! Megállás nékül megy Váctól a Nyugati pályaudvarig, nem utazhat rajta senki! A maguké a két perccel utánam következő vonat lett volna!
Nekünk egy vasutas mondta Vácon, hogy erre kell felszállnunk: rámutatott a maga vonatára, amelynek az ajtaja nyitva volt. Kiabáljon a váci kollégájával, ne velem, főleg ne ilyen mocskosan, mert megütheti a bokáját.
Na ide figyeljen. Ha maga azt akarja, hogy leszálljak, és egy akkorát beb...ak magának, hogy elterül, akkor csak pofázzon tovább. Örüljön, hogy nem csinálok ügyet belőle, hogy felszálltak erre a vonatra, és nem vétetek föl eseménynaplót, mert akkor nem ússza meg ennyivel. Húzzon innen a büdös p...ba, és állítsa vissza a vésznyitókat. Most szerencséje volt, mert a tükörben megláttam, hogy a gyerekek ugrálnak lefelé, és megálltam.
Nem használtuk a vésznyitót. De magának észre kellett volna vennie, hogy az ajtó nyitva van, és akkor ha a fene fenét eszik, se szabad elindulnia. Azt is végignézte a tükrében, hogy Vácon az egész osztály felszáll. És lehet, hogy mi a maga váci kollégája hibájából rossz vonatra szálltunk, maga viszont gondatlan veszélyeztetést követett el, tehát jobb, ha meghúzza magát. (Közben odafutott a kolléganőm, hallotta, amint a pasas tovább acsarkodik és hörög.) Amint látja, van tanú is maga ellen. (Egy pályamunkás is odajött, megkérdezte: kiáll vagy bennmarad-e a vonat. A vezető elkergette, és elindult.) Rohanjon kend a Nyugatiba, mert annyira nem ért a szakmájához, hogy még a hátába fut a következő vonat...

Mire a fényképezőt előkaptam, a szerelvényvonat már sebesen távolodott, a vezetőt pedig csak rossz minőségben tudtam lefotózni, tükörből. Eljárást nem indítunk, mert még előfordulhat, hogy a balhét a váci emberrel vitetik el, nem ezzel a vadszamárral. Ez a beszámoló nem minősül feljelentésnek, csak az események hű leírásának, hogy megmutassuk az igazat azoknak is, akik botorul belénk akarnak kötni.